mgr Zofia Skowron
Biuro Biegłych Rewidentów „REWIZ”
OFERTA          KLIENCI          KONTAKT
Nazwa firmy: mgr Zofia Skowron Biuro Biegłych Rewidentów „REWIZ”
Siedziba: 31-553 Kraków, ul. Cystersów 12/39
Nr wpisu na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów: 2703
Regon: 152067756
NIP: 577-001-07-93

Tel./Fax: 34 313 14 95
Tel.: 693 631 623 

E-mail: biuro@rewiz.pl
Internet: http://www.rewiz.pl

Biuro jest wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

Miejsce wykonywania działalności:
- Kraków, ul. Cystersów 12/39,
- Myszków, ul Dywizjonu 303 nr 4.

Adres do korspondencji: 42-300 Myszków, ul Dywizjonu 303 nr 4.