mgr Zofia Skowron
Biuro Biegłych Rewidentów „REWIZ”
OFERTA          KLIENCI          KONTAKT
Zakres wykonywanych usług:
  • badanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań skonsolidowanych,
  • przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań skonsolidowanych,
  • doradztwo w zakresie rachunkowości,
  • doradztwo podatkowe,
  • ekspertyzy i analizy.

Przeprowadzamy badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Badania przeprowadzamy zgodnie z Normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.